Let Me Help!

Owner of ‘Let Me Help!’ & English teacher

Mijn naam is Ineke van den Aakster-Kusters, eerstegraads docent Engels, universitair afgestudeerd. Op 1 augustus 2020 heb ik na 31 jaar het regulier middelbaar onderwijs verlaten om parttime te gaan werken in de zorg en dat bevalt me prima. Een jaar later ben ik begonnen aan de MBO4 studie ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’, zodat ik na het behalen van mijn diploma uitdagendere zorgtaken mag verrichten. Momenteel loop ik met veel plezier stage op een psycho-geriatrische afdeling in Zorgcentrum Lemborgh. Ik leer er veel en werk er met grote toewijding en respect voor de bewoners.

Daarnaast heb ik in 2020 ‘Let Me Help!’ opgericht, zodat ik mijn expertise en jarenlange ervaring als eerstegraads docent Engels kan blijven inzetten, middels het geven van Examentraining/Bijles Engels op vmbo, havo, vwo of mbo niveau.

In schooljaar 2022-2023 heeft ‘Let Me Help!’ het lesaanbod uitgebreid met het vak Wiskunde!

Veel leerlingen en hun ouders hebben de weg naar ‘Let Me Help!’ (en de bijbehorende Facebook pagina ‘Let Me Help Examentraining/Bijles Engels & Wiskunde Sittard‘) gelukkig al weten te vinden en hun resultaten en zelfvertrouwen zien stijgen!

Goed om te weten

De lessen Engels vinden plaats op de Kastelenweg 38, 6136 BJ Sittard (wijk Overhoven).

Voor de lessen Wiskunde komt de docent (dhr. Bert Geilen) bij jou aan huis. ‘Let Me Help!’ brengt jou met deze gediplomeerde en zeer ervaren docent in contact, hij zal jou informeren over zijn aanpak en alle mogelijkheden en daarna maken jullie samen de gewenste afspraken m.b.t. de lesstof, het aantal lessen en de lestijden. ‘Let Me Help!’ speelt m.b.t. Wiskunde dus een bemiddelende en administratieve rol, d.w.z. dat de aanmelding en facturering via ‘Let Me Help!’ geschiedt.

Engels (een wereldtaal !) en Wiskunde zijn kernvakken, die evenals Nederlands bij de zogenaamde slaag zakregeling zwaarder meetellen dan andere schoolvakken. Het behalen van goede (examen)resultaten voor deze kernvakken is dus van wezenlijk belang, niet alleen voor het behalen van je eindexamen, maar ook voor het succesvol doorlopen van een vervolgstudie. Door middel van de deskundige ondersteuning en de persoonlijke aandacht die ‘Let Me Help!’ leerlingen ontvangen, hopen we dat jouw zelfvertrouwen met betrekking tot Engels en/of Wiskunde groeit en dat je daardoor het eindexamen, de PTA’s of toetsen (en daarna een vervolgstudie) vol goede moed en goed voorbereid tegemoet treedt.

De lessen van ‘Let Me Help!’ kunnen om diverse redenen ook online gegeven worden, bij voorkeur via MS Teams. Zo werd afgelopen schooljaar een Leerling uit Den Haag online naar een mooie voldoende voor Engels begeleid. Leve de ICT!