Let Me Help!

Owner of ‘Let Me Help!’ & English teacher

Mijn naam is Ineke van den Aakster-Kusters, eerstegraads docent Engels, universitair afgestudeerd. Op 1 augustus 2020 heb ik na 31 jaar het regulier middelbaar onderwijs verlaten om parttime te gaan werken in de zorg en dat bevalt me prima. Een jaar later ben ik begonnen aan de MBO4 studie ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’, zodat ik theoretisch wat beter onderlegd ben voor het werk dat ik in de zorg verricht. Momenteel loop ik met veel plezier elke donderdag stage op een psycho-geriatrische afdeling in Zorgcentrum Lemborgh. Ik leer er veel!

Daarnaast heb ik in 2020 ‘Let Me Help!’ opgericht, zodat ik mijn expertise en jarenlange ervaring als eerstegraads docent Engels kan blijven inzetten, maar dan door middel van het geven van Examentraining/Bijles Engels op vmbo, havo, vwo of mbo niveau.

‘Let Me Help!’ breidt uit!

M.i.v. oktober 2022 is het lesaanbod van ‘Let Me Help!’ uitgebreid met het vak Wiskunde!

Veel leerlingen en hun ouders hebben de weg naar ‘Let Me Help!’ (en de bijbehorende Facebook pagina ‘Let Me Help Examentraining/Bijles Engels & Wiskunde Sittard‘) gelukkig al weten te vinden en hun resultaten en zelfvertrouwen zien stijgen!

Goed om te weten

De lessen Engels vinden plaats op de Kastelenweg 38, 6136 BJ Sittard (wijk Overhoven).

Voor de lessen Wiskunde komt de docent (dhr. Bert Geilen) bij jou aan huis. ‘Let Me Help!’ brengt jou met deze gediplomeerde en zeer ervaren docent in contact, hij zal jou informeren over zijn aanpak en alle mogelijkheden en daarna maken jullie samen de gewenste afspraken m.b.t. de lesstof, het aantal lessen en de lestijden. ‘Let Me Help!’ speelt m.b.t. Wiskunde dus een bemiddelende en administratieve rol, d.w.z. dat de aanmelding en facturering via ‘Let Me Help!’ geschiedt.

Engels (een wereldtaal !) en Wiskunde zijn kernvakken, die evenals Nederlands zwaarder meetellen bij de slaag zakregeling dan andere schoolvakken. Het behalen van goede (examen)resultaten voor deze kernvakken is dus van wezenlijk belang, niet alleen voor het behalen van je eindexamen, maar ook voor het succesvol doorlopen van een vervolgstudie. Door middel van de deskundige ondersteuning en de persoonlijke aandacht die ‘Let Me Help!’ leerlingen ontvangen, hopen we dat jouw zelfvertrouwen met betrekking tot Engels of Wiskunde groeit en dat je daardoor het eindexamen, de PTA’s of toetsen (en daarna een vervolgstudie) vol goede moed en goed voorbereid tegemoet treedt.

De lessen van ‘Let Me Help!’ kunnen, indien nodig, ook online gegeven worden via MS Teams of Zoom; in geval van Corona maatregelen werken we met inachtneming van de dan geldende RIVM richtlijnen.