Trainingen/Bijles

Wilt u informatie over tarieven? Klik hier!

Examentraining (= tekstverklaren & ‘tips & tricks’)

Examentrainingen (individueel of in groepjes van 2-6 ll.) en bijlessen worden gedurende het gehele schooljaar gegeven en kunnen in overleg op elk gewenst moment starten. Examentraining in groepjes is iets goedkoper en kan al starten vanaf 2 personen. Examentraining Engels kan al beginnen in vwo 4/5, havo 4 en vmbo 3. Je legt op die manier een stevige basis voor je eindexamenjaar en behaalt, als het goed is, hogere cijfers voor toetsen leesvaardigheid/tekstverklaren dan voorheen.

Wil je vlak vóór je eindexamen graag een intensieve examentraining volgen in groepjes , d.w.z. 10 klokuren in korte tijd (bijv. 5×2 klokuren), dan is dat mogelijk in de volgende periode:

Examentraining CSE tijdvak 1, groepje van 2-6 ll.: april-mei(vakantie)

Examentraining CSE tijdvak 1, individueel: april-mei(vakantie)

Herkansing:

Examentraining CSE tijdvak 2, groepje van 2-6 ll.: 16-19 juni

Examentraining CSE tijdvak 2, individueel: 16-19 juni

Tijden

Lesdagen en lestijden in overleg met de leerling of groep.

Bijles

Naast het volgen van examentraining Engels kun je bij ‘Let Me Help!’ ook terecht voor bijlessen individueel (of bijv. in duo’s) in alle vaardigheden, op alle niveaus en voor alle leerjaren.

Lesdagen en lestijden in overleg.