Trainingen/Bijles

Wilt u informatie over tarieven? Klik hier!

Examentraining leesvaardigheid (= tekstverklaren & ‘tips & tricks’)

Examentrainingen (individueel of in groepjes van 2-6 ll.) en bijlessen worden gedurende het gehele schooljaar gegeven en kunnen in overleg op elk gewenst moment starten. Examentraining Engels kan al beginnen in vwo 4/5, havo 4 en vmbo 3. Je legt op die manier een stevige basis voor je centraal eindexamen en behaalt, als het goed is, ook al in de genoemde leerjaren hogere cijfers voor toetsen leesvaardigheid/tekstverklaren dan voorheen.

Wil je vlak vóór je eindexamen (of vóór je eventuele herexamen) graag een intensieve examentraining volgen, individueel of in groepjes , d.w.z. 8 tot 10 klokuren in korte tijd (bijv. 4 of 5×2 klokuren), dan is dat per direct mogelijk, indien nodig ook op zaterdag.

Afnamedata Centraal Schriftelijk Eindexamen Engels, resp. 1e, 2e en 3e tijdvak:

Vwo: 18 mei, 24 juni, 8 juli (= herexamen)

Havo: 24 mei, 22 juni, 7 juli (= herexamen)

Vmbo TL/GL: 18 mei, 21 juni, 8 juli (= herexamen)

Vmbo KB/BB: 20 mei, 23 juni, 7 juli (= herexamen)

Attention please! In week 21 & 22 is ‘Let Me Help!’ gesloten, maar wel bereikbaar via telefoon of WhatsApp (06-81562569).

Tijden

Lesdagen en lestijden in overleg met de leerling of groep.

Bijles

Naast het volgen van examentraining Engels kun je bij ‘Let Me Help!’ ook terecht voor bijlessen individueel (of bijv. in duo’s) in alle vaardigheden, op alle niveaus en voor alle leerjaren.

Lesdagen en lestijden in overleg.