Trainingen / Bijles

Wilt u informatie over tarieven? Klik hier!

Examentraining Engels leesvaardigheid/teksten

Als je kiest voor Examentraining Engels, dan leer je bij ‘Let Me Help!’ ‘tips & tricks’ voor het analyseren van een tekst aan de hand van een stappenplan. Na het bespreken van het stappenplan gaan we oefenen, met andere woorden, we gaan de stappen toepassen in de praktijk, in examenteksten dus! Deze examentraining kan op elk gewenst moment in het schooljaar beginnen, individueel of in een groepje (2-6 ll.).

Deze examentraining is ook handig als je nog niet in het eindexamenjaar zit, denk aan vwo 4/5, havo 4, vmbo 3, mbo. Je versterkt jouw leesvaardigheid al vroeg en legt al een stevige basis voor het eindexamen. Ook zal je waarschijnlijk beter scoren voor de leestoetsen in bovengenoemde jaren (en mogelijk ook die van de andere taalvakken en voor toetsen van zaakvakken, waarbij vaak ook veel en goed gelezen moet worden) en soms neem je de gescoorde cijfers zelfs mee naar het examenjaar. Dat is een win-win situatie!

Examentraining Wiskunde

Samen met de docent Wiskunde bespreek je bij welke vak onderdelen je ondersteund wilt worden.

Intensieve examentrainingen Engels (leesvaardigheid) & Wiskunde

In 2024 zijn er ook intensieve examentrainingen Engels (leesvaardigheid) & Wiskunde mogelijk. Intensief wil in dit geval zeggen een aantal (eventueel dubbele) lessen kort vóór het eindexamen of vóór een onverhoopt herexamen.

Exacte lesdagen en aantal klokuren in overleg met de docent. Zie onderstaand overzicht van de data van de eindexamens Engels & Wiskunde, tijdvak 1, 2024:

CSE Engels, tijdvak 1, havo: di 21 mei

CSE Wiskunde A/B, tijdvak 1, havo: di 14 mei

CSE Engels, tijdvak 1, vwo: wo 15 mei

CSE Wiskunde A / B/ C, tijdvak 1, vwo: do 23 mei

CSE Engels, tijdvak 1, vmbo GL/TL: di 14 mei

CSE Engels, tijdvak 1, vmbo BB: do 16 mei

CSE Engels, tijdvak 1, vmbo KB: do 23 mei

CSE Wiskunde, tijdvak 1, vmbo BB/KB: di 21 mei

CSE Wiskunde, tijdvak 1, vmbo GL/TL: do 23 mei

Even bikkelen voor een goed examenresultaat!

Uitslag CSE I is bekend op 12 juni.

CSE II (herkansing) wordt afgenomen tussen 17-20 juni.

Voor het eindexamen tijdvak II zou de intensieve examentraining moeten plaatsvinden m.i.v. 12 juni, wanneer de uitslagen van tijdvak I bekend zijn, of zo spoedig mogelijk daarna. Tijdvak II loopt namelijk van 17-20 juni! Meld je dus zo snel mogelijk aan, dan kunnen we een paar dagen intensief aan de slag, ook in de avonden en, indien nodig, in het weekend!

Uitslag CSE II is bekend op 28 juni.

Wil je aan een van bovengenoemde trainingen Engels of Wiskunde individueel of in groepjes – deelnemen (nu meteen beginnen of later in het examenjaar kiezen voor de intensieve variant), meld je dan op tijd aan via het inschrijfformulier op deze website. Trainingen vinden in principe plaats op doordeweekse dagen (middag, vooravond of in tussenuren), altijd in goed onderling overleg en op maat.

Bijles Engels & Wiskunde of ondersteuning bij de diverse PTA’s (grammatica en alle vaardigheden Engels/alle vak onderdelen wiskunde voor elk gewenst leerjaar en alle niveaus

Let Me Help! biedt niet alleen ondersteuning aan eindexamenleerlingen (PTA’s en CSE), maar verzorgt ook bijlessen (grammatica, leesvaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en kijk/luistervaardigheid) Engels & bijlessen Wiskunde voor leerlingen vanaf klas 1 van de middelbare school (vmbo, havo, vwo) en van het mbo. We bespreken bij welke vaardigheid/vaardigheden van het vak Engels of bij welke onderdelen van het vak Wiskunde jij hulp nodig hebt en gaan dan samen aan de slag met maatwerk.

Lestijden en lesdagen

Lesdagen en lestijden in overleg, meestal ’s middags of aan het begin van de avond, maar soms past een les ook mooi in een tussenuur. Lessen kunnen wekelijks plaatsvinden, om de twee weken, of met welke gewenste frequentie dan ook.